30 december 2007

Gros Cacouna

Hej igen!

Det har varit hektiskt sen sist. Vi gick från Pointe au Pic på kvällen den 28 december och det är bara några timmar upp
till Gros Cacouna där vi anpassade för att komma in på slackvatten, det vill säga precis när tidvattnet vänder och
strömmen är i det närmaste obefintlig. Tyvärr var det mycket is innanför pirarna i Cacouna så det tog flera timmar att
komma till kaj. Isen kilar gärna in sig mellan fartyget och kajen vilket gör det svårt att komma långsides, detta är ju
ett krav för att våra lastbord på sidolastaren skall kunna nå in över kajen.

Så inte många timmar sömn den natten och påföljande dag började med ett ymnigt snöfall som försvårade lastningen av både
virket och pappret. Förutsättningen för virkeslastningen är att öppna en lastlucka på däck och lyfta ner virkespaketen
den vägen med hjälp av landkran. Så efter ett par intensiva timmar av diskussioner med stuveri och kontor samt
beräkningar av alternativa lastplaner kom vi till slut på en bra lösning. Lagom till dess hade det nästan slutat snöa
också, vilket underlättade en hel del.

Vi har nu kommit igång på allvar och bilden visar hur pappret lastas via sidoport och virket genom luckan till 4:ans
lastrum. Det är dock fortfarande lite osäkert om stuveriet hinner få ut oss innan nyårsfirandet börjar. Det återstår
alltså att se hur länge vi blir kvar här i Cacouna.

Gott Nytt År!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar