28 mars 2015

En uppblåst tillställning i flott miljö


Livflotten från flottstation 11 snart redo

Hong Kong OCEAN TERMINAL, NORTH SIDE, HONG KONG
2015-03-28, kl 09:45 svensk tid


Flotte under uppblåsning
Läser man bara rubriken får man kanske för sig att det varit galapremiär här i Hong Kong men i själva verket rör det sig bara om en av många säkerhetsövningar vi håller ombord. Övningar med grupperna som är ansvariga för att förbereda och sjösätta alla livflottar hålls ofta men det är inte lika ofta dessa övningar innebär en riktig uppblåsning av en flotte. Dock med jämna mellanrum ser vi till att de olika grupperna får göra just detta och förra veckan stod "Liferaft Inflation" i Safety-kalendern.

Ombord i Star Pisces har vi 72 stycken uppblåsbara livflottar och var och en av dessa kan rymma 35 personer. Flottarna sjösätts via dävert och därför samlar man ett antal flottar vid samma dävert och kallar det för en Liferaft station. Dessa total 72 flottar är jämnt fördelade 36 på var sida och utspridda på totalt 12 stationer (6 på varje sida). Vid varje station finns en grupp som har till uppgift att i en nödsituation svinga ut däverten och förbereda livflottarna för aktion.

Att tänka på är att bilderna i inlägget kommer inte i kronologisk ordning. Bilden nedan är det första steget, därefter via den lilla bilden ovan till vänster till fullt uppblåst som avbildas på bilden överst i inlägget.

Flotten i sin container innan uppblåsning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar