24 juli 2015

General Drill: Övning med brand ombord

Samling vid Muster Station B för mönstring av passagerare

Hong Kong OCEAN TERMINAL, NORTH SIDE, HONG KONG
2015-07-24, kl 06:50 svensk tid


Utöver de individuella övningarna, med respektive grupper, med jämna mellanrum så har vi "storövning", General Drill, varannan vecka där hela fartyget deltar samtidigt. Igår var det dags för ännu en sådan, för övrigt den sista för min del innan avmönstring.

Rökdykning för livräddning
Ett brandlarm går på bryggan och vakthavande 3:e styrman konstaterar att en detektor nere i maskinrummet har löst ut. Han meddelar genast vakthavande maskinist som undersöker området. Snart nog kan han konstatera att pannrummet är rökfyllt och rapporterar tillbaka detta till styrman. Brandorganisationen dras igång och berörda grupper mönstras vid sina stationer och börjar rapportera in sin närvaro till Operational Command (Ledningscentralen). Övningen har dragit igång.

First Aid Group i aktion
Min uppgift är On-Scene Commander Evacuation och beger mig ner till däck 3 för att koordinera med Staff Chief Engineer som är On-Scene Commander Fire. Vi konstaterar att ännu har ingen rök nått däck 3 men för säkerhets skull kallas några medlemmar ur Standby-gruppen ner för att vara redo för initial evakuering om så skulle behövas. Under tiden har brandgrupperna gjort sig redo och ansluter för att briefas av Staff Chief och 1:e maskinist som leder insatsen på plats. Brandchefen, Chief Engineer, har tät kontakt med personalen på plats från sin position på bryggan, som medlem av Operational Command. Vid det här laget har det rapporteras att en motorman saknas och han sågs senast jobba just nere i pannrummet. Brandgruppen som skickas in har till uppgift att livrädda och bekämpa branden, i den ordningen. Området söks av och motormannen återfinns mycket riktigt, kraftigt rökskadad och med lättare brännskador, och lämnas över i First Aid-gruppens vård.

Evakueringsgrupper söker hytter och utrymmen
Under tiden har evakueringsorganisationen aktiverats för att förbereda för evakuering och mönstring av alla passagerare. Alla utrymmen och hytter söks igenom och alla passagerare ombeds bege sig till sina Muster stations. Runt om i fartyget finns Evakueringsgrupper som har till uppgift att guida passagerarna till sina stationer, söka igenom hytter och publika utrymmen, och rapporterar till ledaren för respektive zon om de stöter på något problem. Zonledarna ansvarar för att koordinera evakueringen i sin zon och har i sin tur kontakt med Evakueringsledningen, som består av Hotel Manager och Executive Assistant Manager, på bryggan. Däruppe koordineras eventuella hjälpinsatser från specialgrupper såsom Special Care som tar hand om passagerare som själva har svårt att ta sig till sin Muster station, till exempel rullstolsbundna, blinda och döva. De har även kontakt med de olika Muster-stationerna och håller överblicken, via rapporter från zonledarna, över hur evakueringen fortlöper.

Delar av Operational Command på bryggan
Staff Captain leder förberedelserna för eventuellt övergivande av fartyget och koordinerar även First Aid-grupper och Standby-grupp allt medan han får rapporter från Båtdäcksledarna hur arbetet med att förbereda livbåtar och livflottar fortgår. Även han ingår i Operational Command och är baserad på bryggan där såklart Befälhavaren också finns och har det övergripande ansvaret samt övervakar samtliga delar av nödorganisationen.

Under gårdagens övning lyckades man släcka branden i maskin och efter att passagerarna mönstrats och evakueringen avslutats ansåg vi övningen avslutad och alla kunde återgå till ordinarie arbete eller frivakt.

Ännu en dag på jobbet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar