08 februari 2016

Tema: Brandsäkerhet

Utförlig loggning av brandvarnarens installation
3 varnare installerades
En av de saker jag reagerade på när jag kom ner hit och för första gången kom in i min lägenhet var avsaknaden av brandvarnare. I Sverige är det som bekant lag på att fastighetsägaren har på sitt ansvar att installera brandvarnare i sina fastigheter så jag blev mäkta förvånad över att inte hitta någon. Så det blev också ett av de första inköpen jag gjorde här nere. En brandvarnare som jag installerade i hallen.

Sen började det dyka upp skyltar i detaljhandeln som jag med min begränsade skoltyska tolkade som att det efter årsskiftet 2015-2016 skulle bli lagtvingande även här i Tyskland att vidta denna säkerhetshöjande åtgärd. Jag var dock inte helt säker på om det gällde ägaren av fastigheten eller den boende i den samma men tog emot denna nyhet med öppna armar och kände mig också nöjd över att redan gjort denna investering för mitt enkla gemak här längs kanalen.

"Merkels lilla röda"
Nu visade det sig dock att fastighetsägare de Weerdt, och möjligen i förlängningen Angela Merkel, hade ännu mer långtgående planer på hur detta skulle hanteras. Det trillade in en notis i brevlådan att det i mitten på januari skulle komma en herre från en brandsäkerhetsfirma i trakten för att installera brandvarnare i mitt hem. När denne man dök upp så blev jag varse vilket upplägg tyskarna anammat i denna fråga. Inte bara en utan tre brandvarnare skulle installeras och reglerna var tydliga med att det skulle finnas brandvarnare i samtliga rum längs utrymningsvägen från sovrummet till dörren. Därmed sattes det upp en varnare i sovrummet, en i vardagsrummet och en i hallen. Med sig hade han också en röd bok vilken närmast kan liknas vid serviceboken vi har för bilar och i vilken han plikttroget plitade ner information om installationsdatum, för garantin, samt noggrant skissade var i respektive rum brandvarnaren var installerad. Så med jämna mellanrum kommer inspektioner att ske för att se att brandvarnarna sitter kvar där de ska och att de fungerar som tänkt.

Om Tyskland låg efter Sverige i just detta fall när jag kom i oktober så har man nu fyra månader senare kommit ifatt och gått om. Jag lyfter ödmjukt på hatten för ett väl utfört värv Tyskland som med "Merkels lilla röda" sätter ribban högt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar