12 mars 2017

Norwegian Joy

NCL's nybygge NORWEGIAN JOY, S.694 från Meyer Werft
Den tillhör förvisso inte vårt bolag och har inte heller haft något med oss att göra här i Papenburg men det är något visst när det ligger ett fartyg vid utrustningskajen. NORWEGIAN JOY, ett fartyg ur Breakaway Plus-klassen och som snart lämnar varvet och Europa för framtida kryssar i samma region som vi opererar i. Layouten ändrades i ett sent skede och anpassades för den asiatiska marknaden, något som dekorationerna längs skrovet också vittnar om.